GOGOBETETASUN INKESTA / ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Mesedez bete inkesta hau 1-etik 6-rako eskala batean:

1 oso eskasa

2 eskasa

3 nahikoa

4 ona

5 oso ona

6 bikaina

Saiatu zintzoa izaten zure erantzunetan. Gogoan izan inkesta anonimoa dela.


Por favor rellena la encuesta en una escala del 1 al 6:

1 muy malo

2 malo

3 suficiente

4 bueno

5 muy bueno

6 excelente

Procura ser sincera/o en las respuestas. Recuerda que la encuesta es anónima.