DIGITALIZAZIOARI BURUZKO INKESTA / ENCUESTA SOBRE DIGITALIZACIÓN

Euskadiko Lanbide Heziketa, osatzen duten ikastetxe eta baita irakasleak ere, eraldaketa digitala helburu duen prozesu sakon batetan murgildurik daude. Inkesta honek, zure iritzia jasotzea du helburu; zure ikaskuntza garapenaren, erabiltzen dituzun eduki eta tresna digitalen, erabiltzen dituzun azpiegitura digitalen eta baita zure gaitasun digitalen garapenaren inguruko iritziak ere.

Zure iritzia oso garrantzitsua zaigu beraz, eraldaketa prozesu horretan norabide egokian sakonduz, zure etorkizun pertsonal zein profesionalerako hobeto presta zaitzagun. Hartu minutu batzuk eta parte hartu eraldaketa digitalerako diagnosi honetan.

** Jasotako datuak era guztiz anonimoan erabiliko dira.


La Formación Profesional de Euskadi, sus centros y su profesorado están inmersos en un proceso de transformación digital de gran calado. Esta encuesta, tiene como objetivo recoger tu percepción como alumno/a sobre el desarrollo de tu aprendizaje, los contenidos y herramientas digitales que utilizas, así como temas relacionados con la infraestructura digital de tu centro o el desarrollo de tu competencia digital.

Tu opinión sincera es muy importante para así poder ir profundizando en el proceso de transformación que tiene como objetivo prepararte mejor para tu presente y futuro, tanto profesional como personal. Tómate unos minutos y participa en este diagnóstico sobre transformación digital.

** Los datos recogidos serán utilizados de manera totalmente anónima.

Last modified: Thursday, 17 November 2022, 4:10 PM